Pompy ciepła Hi-Therma

Pompa ciepła Hi-Therma Split to system pompy ciepła powietrze-woda.

Produkt objęty jest gwaranacją przez 2 lata

Pompa ciepła Hi-Therma Split to system pompy ciepła powietrze-woda, w którym jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna są oddzielone. Jednostka wewnętrzna, w tym płytowy wymiennik ciepła, zbiornik wyrównawczy, pompa obiegowa itp. znajduje się w pomieszczeniu, co zapobiega zamarznięciu wody.

 

Poprzez opcjonalne zastosowanie zaworu mieszającego możliwa jest kontrola dwóch strefy temperaturowych dzięki oddzielnym obiegom grzewczym, umożliwia to zróżnicowanie temperatury wody do ogrzewania podłogowego i grzejnika.

W jednym systemie Hi-Therma można niezależnie sterować temperatura do 7 pomieszczeń - poprzez zamontowanie w pomieszczeniach czujników temperatury lub termostatów pokojowych, można zaspokoić różnorodne potrzeby klientów.

 

Cechy urządzeń

  • Efektywność energetyczna A+++
  • Stabilne ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej poniżej -25°C
  • 60°C woda obiegu C.O.
  • Dwa obiegi grzewcze
  • Sterowanie aplikacją Smart APP
  • Wizualny wyświetlacz zużycia energii
  • Scentralizowane sterowanie różnymi obiegami wody i indywidualna kontrola pomieszczeń
  • Nadaje sie do różnych złożonych scenariuszy aplikacji
  • Łatwa instalacja bez obsługi czynnika chłodniczego
  • Certyfikacja KEYMARK